Talent-poolen er ikke bundløs

Talent-poolen er ikke bundløs

Opdateret: 19. aug. 2019

Interview med Anne-Mette Højland, CEO og stifter af IDna Group og underviser hos IAA

Faktisk er dygtige og loyale medarbejdere en begrænset ressource, som arbejdsgiverne gør klogt i at værdsætte. Det kan man selvfølgelig gøre med en høj løn, men man kan også give dem mening med arbejdet.


Anne-Mette Højland, CEO og stifter af IDna Group, har stærke holdninger til, hvordan man bør drive virksomhed i dag. ”Virksomheder i dag bør kunne se forskel på, hvad der er en konkurrencemæssig fordel, og på hvad der er en midlertidig åbning – et såkaldt ”window of opportunity”. For kan man ikke det, risikerer man at satse forkert.” Et af de områder kunne fx være data”. Data er blevet det aktiv som mange virksomheder mener, skal løse deres problemer og booste deres omsætning. Anne-Mette Højland er slet ikke så sikker: For hun spørger: ”Hvor mange af dine data er proprietære? Er din virksomhed virkelig den eneste som har eller kan få adgang til de data? Og er det derfor en konkurrencefordel eller er det et vindue?”


Den nødvendige kapacitet


En anden udfordring for mange er ydermere, om man har den nødvendige kapacitet til at udnytte data? Og her tænkes der ikke bare på software, men også på det ultimative software - medarbejderne.


Anne-Mette Højland råder derfor virksomheder til at arbejde med deres identitet og til derigennem at blive skarpe på, hvorfor de er her. Altså, ud over for at tjene penge. Hvordan differentierer man sig fra konkurrenterne, og hvorfor skal medarbejderne komme på arbejde hver dag? Mange af dem kunne måske vælge en anden virksomhed - de skal have gode grunde til at blive, der ligger langt ud over lønnen, som mange ikke har som højeste prioritet. Ifølge Universums undersøgelse af de unges prioriteter, ligger work-life balance højt på ønskesedlen ligesom ønsket om at bidrage til noget, der er større end en selv.


Kan virksomhederne ikke konkurrere på de parametre, er der kun lønnen tilbage. Det bliver dyrt - og dyrere jo længere der bliver mellem de dygtige medarbejdere.


Mening med at gå på arbejde


Anne-Mette Højland kan ikke understrege det nok: ”De unge generationer af dygtige nyuddannede vil ikke længere bare have status, høj løn, frynsegoder og fastansættelse. De søger mening – og mening med arbejdet kan godt være andet og mere end selve arbejdets indhold, mere end virksomhedens produkt.”


Det, at virksomheden fx går aktivt ind i at leve op til et eller flere af FN’s verdensmål og har det som en grundlæggende del af sin tilgang, kan være en vægtig grund for medarbejderne til at blive og for nye talenter til at ønske at blive ansat. CSR skal med andre ord være noget, der er indtænkt og udtænkt oppefra, det bør for mange være en naturlig del af virksomhedens indsats. Arbejdet kræver dog, at CEO’en går forrest og er med på at kigge indad, før virksomhedens offerings tilpasses markedet, ellers bliver det hult og utroværdigt. Og så skal CEO’en turde se en mening i at have et højere mål end at tjene penge til aktionærerne og sig selv.


Vi har på det seneste set flere ledere af store danske virksomheder gå foran i klimakampen med optræden rundt omkring i medierne, hvor de har irettesat politikerne for ikke at handle resolut nok. Mon ikke mange medarbejdere bliver inspirerede og glade, når de ser chefen tone frem med et andet og vigtigere budskab end lavere selskabs- eller topskat?


Andre grunde


Det er ikke kun for at holde fast på medarbejderne, at det kan være en god ide at være skarp på, hvad der gør netop denne virksomhed til noget særligt. Fordi det at have en klar og tydelig profil, så ingen (der burde vide det) kan være i tvivl om, hvem I er, hvad I vil, hvad I laver, bliver mere og mere værd. Mange virksomheder bruger enorm energi på at bearbejde data og ser dataindsamling som kilden til vækst og fremdrift, men hvad hvis jeres data ikke er unikke? Så har I kastet jer ud i et kapløb, der kan koste dyrt og give ringe afkast.


Anne-Mette Højland anbefaler, ”at alle virksomheder prioriterer at finde ind til, hvem de er, hvorfor de er her, og hvordan de gør det særligt. Netop den indsigt kan blive et vigtigt værktøj i kampen om at differentiere virksomheden fra konkurrenterne – og derved sikre vedvarende konkurrencefordele.” Brugt rigtigt, kan denne indsigt derfor bidrage til at kunderne vælger netop jeres produkt, og at unge talenter siger, at de gerne vil arbejde for netop jeres virksomhed - uanset at lønnen ikke er den højeste og frokosten ikke den bedste. Som Anne-Mette afslutter: ”En virksomheds identitet skal findes ind til ikke findes på og derefter kobles med eksterne markedsdata for at sikre relevans. Det vil sige, at perspektivet først skal være Inside-out og efterfølgende ændres til Outside-in, hvis der skal skabes et optimalt udgangspunkt for at bygge brand, uanset om det skal tiltrække kunder, partnerskaber eller talent.”


Når så talenterne er “lokket” inden for, skal de fastholdes. Det gøres selvfølgelig ved at give dem spændende arbejdsopgaver, høje frihedsgrader, mulighed for at fejle og udviklingsmuligheder.


Efteruddannelse


Efteruddannelse er lidt af et Columbus-æg, når det gælder fastholdelse af medarbejdere. Det er billigere for virksomheden end lønforhøjelse og bidrager både til medarbejderens tilfredshed og til virksomhedens bundlinje, fordi man med medarbejdere, der føler sig værdsatte og er up-to-date, kan udvikle produkter, der måske er bedre end konkurrentens.


Anne-Mette Højland bidrager selv til, at der findes efteruddannelse af høj kvalitet, for hun underviser nemlig i branding på IAA’s Marketing Management-uddannelse.


Du kan stadig nå at melde dig til uddannelsen, for første undervisningssession er først 19. september. På Marketing Management-uddannelsen er der undervisning én dag om måneden over tre semestre.


0 visninger