Høj kreativitet skaber også bedre bundlinjer

Høj kreativitet skaber også bedre bundlinjer

Opdateret: 19. apr. 2018

Atter i år er der blevet uddelt utallige priser inden for reklameverdenen – senest med se anerkendte løver i Cannes. Mener det bare en skønhedskonkurrence om at være modigt anderledes eller har det også noget at gøre med at skabe etgodt økonomisk resultat for virksomheden?

McKinsey har gjort et forsøg på at belyse dette nærmere – og den gode konklusion er, at kreativitet betaler sig.

Vi bringer her et kort uddrag af McKinsey’s undersøgelse, der netop er udkommet


4 gode måder at prioritere kreativitet i marketingarbejdet

McKinsey har analyseret den øverste kvartil af virksomhederne med gode driftsresultater og fundet en række faktorer, hvor disse virksomheder prioriterer anderledes end de øvrige.

Helt overordnet kræver det, at topledelsen skal være rollemodel for kreativitet og innovation, og dette kan blandt andet udmønte sig ved at man følger disse fire anbefalinger:

 1. Innovation og kreativitet skal indgå i de daglige processer

 • 70% af de succesrige virksomheder betragter marketing som en investering og ikke som en omkostning, mens procenten kun er 40 for de øvrige virksomheder med lavere driftsresultater.

 • 30% af de succesrige virksomheder diskuterer kreativitet og innovation på bestyrelsesmøderne, mens det kun er 20% for de mindre succesfulde virksomheder

 • De succesrige virksomheder investerer langt mere i marketing end de øvrige – op til 2,5 gange mere beregnet som procent af deres omsætning.

 • 60% af de succesrige virksomheder lægger vægt på at have ledere, der kan udvikle og skabe innovation – og som kan eksponere en stærk kernefortælling for virksomheden

 1. Bliv kunde fanatiker

 • De profitable virksomheder har en næsten fanatisk tilgang til at forstå deres kunder. Det går langt ud over traditionel markedsanalyse eller analytics og omfatter for eksempel etnografisk research, observation af kunder i købs- og brugssituationen.

 • Og resultaterne bruges ikke blot til markedskommunikationen, men også dynamisk til at udvikle helt nye brugeroplevelser.

 1. Hastighed er afgørende

 • De succesrige virksomheder overgår langt de øvrige i deres agilitet og hurtige handlinger. Indsigter bliver straks oversat til handlinger, og der er klar fokus på at være first mover.

 • Hurtige beslutninger og korte kommunikationsveje er afgørende. Hele 74% af de succesrige virksomheder anerkender, at der kan træffes hurtige beslutninger, når nødvendigt.

 • På trods af hastigheden i beslutningerne ses det, at disse virksomheder også er mere klare i at definere tydelige mål og ansvarlige for de nye tiltag, der sættes i gang.

 1. Tilpas virksomheden eller dø

 • Næsten 2/3 af de succesrige virksomheder lægger afgørende vægt på at lære af markedets signaler.

 • Holdningen er, at der hele tiden er behov for at tilpasse planer og aktiviteter. En produktintroduktion ses derfor ikke som afslutningen af en planlægningsproces, men som starten på en ny proces baseret på markedets feed back.

 • Der arbejdes agilt med løbende udvikling og forbedring. Mantraet er ”test-learn-adapt”.

McKinsey afslutter rapporten med denne konklusion

Effektiv marketing vokser ud af effektiv kreativitet – af den type der driver væksten og forretningen. Det kommer fra at bearbejde problemet og at have disciplinerede ledelsesmæssige processer, der kan opfange indsigterne og dyrke dem frem til konkrete business tiltag.


Vil du modtage Mc’Kinseys samlede beskrivelse, så skriv til os på kontakt@iaauddannelserne.dk


/Donald Nekman

0 visninger