Efteruddannelse er dit eget ansvar

Efteruddannelse er dit eget ansvar

Opdateret: 20. feb. 2019

Den internationale headhunter Belinda Bramsnæs mener, at efteruddannelse er medarbejdernes eget ansvar og ikke virksomhedens. Hvis man ikke holder sin viden ajour, kan man ikke leve op til den kontrakt, man har indgået med virksomheden, siger hun.


Af Pia Osbæck


Alle ved, at digitaliseringen har ændret marketingafdelingernes arbejde de seneste år, og derfor har også marketingmedarbejdernes rolle forandret sig.

Det er en udfordring for marketingmedarbejdere, der har en uddannelse, der ligger flere år tilbage og som ikke gennem f.eks. efteruddannelse har holdt sig ajour med den nyeste viden.


Udover at det kan være svært at leve op til de krav, der stilles i det job, man har, kan det være endnu sværere at få et nyt job efter en fyring, hvis man ikke har tilegnet sig ny viden.


Det samme er tilfældet, hvis man ønsker at skifte job, mener international headhunter Belinda Bramsnæs, der har skrevet bogen: Headhunterens guide til det gode CV:

”Nogle får ikke de gode jobs, fordi de ikke har værktøjskassen i orden. Vi skal blive på arbejdsmarkedet i mange år, så derfor er der mange – også 50-årige – der efteruddanner sig, fordi de har indset, at en gammel cand.merc. eller HD ikke er tilstrækkeligt.”

Belinda Bramsnæs fortsætter:

”En headhunter kigger som noget af det første på uddannelse og - hvis den ligger flere år tilbage - om den er fulgt op af efteruddannelse. Hvis det mangler, risikerer man at blive sorteret fra tidligt i processen, simpelthen fordi, der er andre med en ny og opdateret viden at vælge i mellem.”


Hun bliver bakket af arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet, Anders Frederiksen, der tidligere har været ude at sige følgende:

”Dem, der sidder længere i samme job, bliver færre, og i fremtiden vil vi opleve en endnu større udskiftning. Behovet for, at lønmodtageren lærer nye ting og tager flere arbejdsopgaver, vokser hele tiden.”


Ifølge Belinda Bramsnæs er der flere måder at tilegne sig ny viden på:

”Der er ikke noget entydigt svar på, hvordan man skal blive opdateret på sit fagområde. Nogle steder jobswopper man i perioder med marketingfolk fra andre brancher. Andre er dygtige til at arbejde på tværs i organisationen og lære fra kolleger i IT eller Finance. Man kan også tage enkelte kurser eller decideret efteruddannelse,” siger Belinda Bramsnæs.

Hun tilføjer: ”Hvis man efteruddanner sig, mener jeg, at det skal være på sådan en måde, at man straks kan omsætte det, man lærer, i sin hverdag. Om man skal tage på en uges konference eller en decideret efteruddannelse, skal jeg ikke afgøre, men det vigtigste er, at man hele tiden omsætter den viden, man opnår, til noget konkret i sin virksomhed.”


Efteruddannelse er dit eget ansvar

Belinda Bramsnæs kommer dernæst med et udsagn, der måske er en provokation for nogle:

”Det er ikke virksomhedens ansvar, at man bliver efteruddannet. Det er ens eget ansvar. Forstået på den måde, at du får din løn for at varetage din rolle i virksomheden og for den viden, du bidrager med. Hvis den viden bliver forældet, kan du ikke varetage den kontrakt, du har indgået med virksomheden, og så er du ikke din løn værd.”


Faktisk mener Belinda Bramsnæs heller ikke, at det nødvendigvis er virksomheden, der skal betale for efteruddannelse.

”Ligesom man sætter penge af til pension, skal man også sætte penge af til efteruddannelse. Man kan ikke forvente, at virksomheden betaler med mindre det står i ansættelseskontrakten. Virksomheden køber en ydelse af os som medarbejdere, og vi skal kunne levere den ydelse, også selvom det kræver, at vi bruger tid og penge på at efteruddanne os.”


Der er dog rigtig mange virksomheder, der gerne stiller efteruddannelse til rådighed enten internt eller ved at betale for ekstern undervisning og de fleste virksomheder vil også med glæde acceptere en ordning, hvor medarbejderen betaler via sin bruttoløn, mener Belinda Bramsnæs og afslutter med ordene:

”Hvis man ønsker at blive leder, uanset om det er i en marketingafdeling eller i en anden afdeling, er det et ufravigeligt krav fra virksomhederne, at man sætter sig på skolebænken med jævne mellemrum.”

0 visninger