4 store styrker - ny undersøgelse

4 store styrker - ny undersøgelseIAA Uddannelserne har gennemført en kvalitativ undersøgelse, dels med det formål at få en dybere indsigt i deltagernes holdninger for at kunne optimere uddannelserne, dels for at afdække om de evalueringsskemaer, vi modtager, er retvisende.


Undersøgelsen er foretaget mellem februar-maj 2019 af Lone Maria Christiansen,  cand. pæd. i pædagogisk antropologi. Lone er qua sin uddannelse specialiseret i at undersøge og udvikle eksterne læringsmiljøer.


Undersøgelsen er primært baseret på syv fokusinterviews samt kortere interviews.


Hvor står IAA stærkt?


Interviewpersonerne peger på fire store styrker ved IAA:


"Aktive, marketingspecialiserede erhvervsfolk som undervisere"


“De har fat i de relevante problemstillinger, som vi marketingfolk sidder i. De rammer alt.  Det er direkte anvendeligt og det er udfordrende, forstået på den måde at det udfordrer den måde, som vi sidder og arbejder på”.


5 ud af 7 deltagere peger på de faglige specialister som undervisere som en af uddannelsens største fordele. Underviserne har fingeren på pulsen indenfor deres felt, og de ved, hvad der er det nyeste. De er ikke ansat på en uddannelsesinstitution, men har hele tiden fingrene i bolledejen, og så tilpasses uddannelsen dynamisk efter de nyeste trends.


Højt fagligt niveau

“Jeg havde nok ikke forventet, det er på den gode måde, men den måde XXXX og hans måde at undervise på, hans tempo, hans mange cases og hans store vilje til at dele ud… og det er ikke kun ham, men der er altså ...han betyder meget for mig,  man skal virkelig læne sig frem i stolen for at være med her,[...] Men det har noget med tempoet at gøre, som jeg synes er højt. Og det er fedt. Det havde jeg ikke forventet, at det ville være så højt tempo.”


5 ud af 7 deltagere peger på inspirerende sessioner med konkrete undervisere, der både inspirerer og imponerer.


Unik lederuddannelse særligt for marketing (særligt om Marketing Management)

“Der findes ikke andet, hvor det kun er marketing på det niveau. Det næste alternativ du har for at bygge ovenpå det er enten en MBA eller HD, men det er mere om strategi eller organisation generelt, men ikke på marketing”.

Marketing Management-uddannelsen har en klar fordel på markedet ved, at den henvender sig direkte til ledere eller kommende ledere indenfor marketing. Den har en unik position, som gør den meget attraktiv.

Gruppearbejdet er en stor ressource for undervisningsudbyttet

“Det ville være ærgerligt, hvis der ikke var gruppearbejde, for det er der, hvor man begynder at få tingene på plads. Her kan man også rigtig meget høre om, hvad de andre arbejder med i deres arbejde, og hvilke udfordringer, de sidder med. Det kan også give nogle idéer til problemløsning. Så man ikke kun ser det fra sin egen lille stol hver gang.”


Workshops/Gruppearbejde

Gruppearbejdet gør både undervisningens indhold mere konkret (for mange falder læringen bedst på plads dér i dialog med de andre i gruppen), gruppearbejdet har en social funktion. Derudover skaber gruppearbejdet et godt afbræk i forhold til strukturen med mange powerpoints og forelæsningsagtig undervisning.


International profil

Den internationale profil fremhæves også af flere deltagere som attraktiv, men også lavpraktiske forhold, som at uddannelsen ikke foregår i weekenderne, gør den attraktiv.


Netværk

Netværket opleves af alle deltagerne som en stor ressource. Alle deltagere beretter om en god tone på holdet, interessante medkursister og godt gruppesamarbejde.


Oplevelse af branchen

Som forventet er marketing en branche, der beskrives som meget omskiftelig i forhold til nye trends, der hele tiden dukker op. To deltagere gør dog også opmærksom på, at mange trends ofte kan være gamle trends i nye forklædninger. Altså gammel vin på nye flasker.


Opfattelsen af IAA hos deltagerne

Begrundelserne for at tage IAA Uddannelsen indikerer, at der er et stigende behov for at efteruddanne sig og opkvalificere sin specifikke marketingviden, som IAA rammer plet i.


 • “Det er et slags personalegode i stedet for lønforhøjelse”

 • “Fastholdelsesstrategi”

 • “Efteruddannelse for at opkvalificere min karriere”

 • “Som selvstændig har jeg brug for beviser på, hvad jeg kan”


Kritik

Undersøgelsen indeholdt naturligvis også kritikpunkter, som vi hos IAA har taget til efterretning og kommer til at implementere i undervisningen de kommende semestre.


Hvorfor vælge IAA

 • Den ligger ikke i weekenderne

 • Det er den eneste, der udbyder lederuddannelse indenfor marketing

 • Jeg kunne godt lide at det var marketingfolk, der har lavet det

 • Jeg er træt af at tage mange korte kurser. Jeg savner noget længerevarende med større sammenhæng

 • IAA vælger ud for mig, hvad der er vigtigt at lære om

 • Netværk (folk fra andre organisationer, andre ledere )

 • Den er international, og måske kan jeg  bruge den senere i udlandet


Lærerne

Lærerne får generelt ros af deltagerne for at være meget dygtige og kompetente. Der er en generel stor tillid til lærerne. Det fremhæves, som nævnt tidligere som et stort plus ved uddannelsen, at lærerne er aktive erhvervsfolk med fingeren på pulsen.


Konklusion

IAA Uddannelserne opkvalificerer deltagerne med viden, der er direkte anvendelig på arbejdspladsen, og det er helt opdateret viden og indsigter, de får fra lærere, der hver dag har “fingrene i bolledejen”.

Du kan stadig nå det

Meld dig til nu og start til september eller februar.

0 visninger