IAA Uddannelserne - Marketing Management

Marketing Management

Er Marketing Management noget for dig?

Få en overbygning på dine kompetencer inden for ledelse, processer og samspillet med resten af din organisation.

 

Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede har eksamener og beviser på dine faglige kompetencer samt mindst fem års erfaring i marketing, reklame eller kommunikation.

 

Enten er du allerede leder eller du er på vej til at blive det, og du vil styrke dine kompetencer inden for ledelse, processer og samspillet med den øvrige organisation og eksterne samarbejdspartnere.

Udbytte for dig og din virksomhed

  • Et professionelt grundlag for en marketingledelse, der skaber resultater

  • Styrkelse af marketingfunktionens effekt for virksomheden

  • Udvikling af kompetencer i relation til ledelse, processer og samspil med øvrige organisation

  • Værktøj til at øge kreativiteten og forløse virksomhedens idépotentiale

  • Metoder til at sikre større ROI af marketinginvesteringerne

  • Undervisningen finder typisk sted på de studerendes virksomheder

Se referencer fra tidligere studerende

Optagelsesbetingelser

Grundig erfaring i planlægning og gennemførelse af markedsførings-aktiviteter er en forudsætning for at kunne følge undervisningen.

Studiestart

Næste optag er til september 2019

Uddannelsen gennemføres på hele dage, hvor tiderne er tilrettelagt, så det er muligt at rejse ud og hjem samme dag - også for deltagere fra Jylland. Der er fire undervisningsdage i hvert semester, og uddannelsen varer 3 semestre.

Materialer

Alt nødvendigt forberedelsesmateriale og læsemateriale udleveres i form af kompendier, artikler eller cases. De stude­rende får adgang til et særligt ekstranet, hvor alt materiale og kommunikation foregår.

Betaling

Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling indtil 3 uger før undervisningsstart betales 25 % af deltagerprisen. Sker afbestilling senere end 3 uger før start betales 50 % af deltagerprisen - senere end 7 dage før start betales 75 % af deltagerprisen, og senere end 2 dage før start betales 100 % af deltagerprisen.

Bliver du forhindret i at deltage, er der evt. mulighed for at overdrage din plads til en kollega. Af hensyn til deltagerlister, administration mv. bedes eventuelle ændringer meddelt i så god tid som muligt. Undervisning gennemføres kun ved passende antal tilmeldte. Er dette antal ikke opnået til dette semester overføres din tilmelding automatisk til kommende semester med tilstrækkelig antal tilmeldte. Det informerer vi naturligvis om.