B2B Markedsføring | IAA Uddannelserne

B2B Markedsføring

Er B2B Markedsføring noget for dig?

Denne uddannelse er målrettet til dig, der arbejder med marketing i en virksomhed på B2B markedet. Du har nogle års erfaring med marketingarbejde eller som støtte til salgsafdeling og ledelse og vil gerne styrke dine kompetencer blandt andet for at kunne udvikle nye effektive aktiviteter og sikre en større kvalitet på dine løsninger.  

IAA Diploma B2B Markedsføring er en efteruddannelse med afsluttende eksamen. Du får opdateret viden om marketingindsatsens muligheder og rolle i den digitale tidsalder – værktøjer og metoder til planlægning, dokumentation af resultaterne og ROI.

  • Du får en bred tværgående viden om marketing på de professionelle markeder både på strategisk og taktisk niveau.

  • Opdatering på den nyeste viden om, hvilke former for markedsføring, der er mest effektive – baseret bl.a. på surveys og cases

  • Inspiration og værktøjer til, hvordan du kan påvirke forretningsstrategier og handlingsplaner

UDBYTTE FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED

  • Indsigt i kunderejsen – fra etablering af indledende leads til endeligt salg og after-service

  • Viden til at øge kundeloyaliteten via digital relationspleje

  • Input til at sikre virksomhedens brandingposition og udnytte den til stærkere og bedre budskaber til kunder og interessenter

Betaling

Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling indtil tre uger før undervisningsstart betales 25 % af deltagerprisen. Sker afbestilling senere end tre uger før start betales 50 % af deltagerprisen - senere end syv dage før start betales 75 % af deltagerprisen, og senere end to dage før start betales 100 % af deltagerprisen.

Bliver du forhindret i at deltage, er der evt. mulighed for at overdrage din plads til en kollega. Af hensyn til deltagerlister, administration mv. bedes eventuelle ændringer meddeles i så god tid som muligt. Undervisning gennemføres kun ved passende antal tilmeldte. Er dette antal ikke opnået til dette semester overføres din tilmelding automatisk til kommende semester med tilstrækkelig antal tilmeldte. Det informerer vi naturligvis om.

Optagelsesbetingelser

Grundig erfaring i planlægning og gennemførelse af markedsførings-aktiviteter er en forudsætning for at

kunne følge undervisningen.

Studiet

Uddannelsen gennemføres på hele dage, hvor tiderne er tilrettelagt, så det er muligt at rejse ud og hjem samme dag - også for deltagere fra Jylland. Der er undervisning hver tredje til fjerde uge. Mellem hver undervisningsdag er der forberedelse og opgaver.

Materialer

Alt nødvendigt forberedelses- og læsemateriale udleveres i form af kompendier, artikler eller cases. De stude­rende får adgang til et særligt ekstranet, hvor alt materiale og al kommunikation foregår.

IAA B2B Markedsføring

Program og struktur

IAA B2B er skræddersyet til at dække de særlige marketingudfordringer på B2B markedet.

 

Udfordringerne og værktøjerne på B2B området er komplicerede og krævende. Digitaliseringen og de nye mediemuligheder skaber et helt nyt marketingunivers for B2B virksomhederne, og uddannelsen tager afsæt i de udfordringer, disse virksomheder møder i det nye marketingunivers. Konditionerne er på mange områder anderledes end på B2C markedet. Værktøjerne kan ofte være de samme, men strategien og taktikken skal passe til det professionelle marked.

Modul - Branding og positionering

Målgrupper og interessenter

Branding er en vigtig ingrediens til at sikre det endelige salg. Kundernes opfattelse af virksomheden er blandt de faktorer, der afgør købet – ud over de tekniske specifikationer og priser. Du lærer, hvordan virksomhedens kernehistorie kan omsættes til budskaber, der appellerer til de forskellige personer, som skal bearbejdes i kundens købsrejse. Vi sætter stakeholders og interessenter i relation til beslutningsprocessen. Alle skal involveres og påvirkes med relevant information for den enkelte. Du lærer, hvordan marketing bliver en naturlig og central del af forretningsstrategien, salgsprocessen og social selling.

Modul - Opsøgning og kvalificering af leads

En af B2B’s fornemmeste opgaver er leadgenerering, der er forudsætningen for effektivt og lønsomt salgsarbejde. Leadgenerering er afgørende for, at virksomheden har en passende pipeline til fremtidigt salg. Hvad er prisen for et lead? Og hvad er kvaliteten af det enkelte lead? Hvordan kan man til stadighed forfine og forbedre metoderne og følge resultaterne helt frem til det endelige salg. Du inspireres af cases fra andre B2B virksomheder og får ideer med hjem, som du kan implementere med det samme. Modulet ser på de mange mediemuligheder, der er til rådighed – herunder de digitale kanaler.

 

Modul - Bearbejdning af kundeemnerne

Når et lead er defineret og kvalificeret, skal der foretages en løbende kontakt og ”oplæring” af kundeemnet til at være klar til køb. Marketing kan her bidrage med metoder, der sikrer en god løbende dialog og effektiviserer salgsindsatsen, som primært kan koncentreres om at få ordren i hus på baggrund af en større kundeviden opsamlet gennem marketingindsatsen. Du får inspiration til bedre udnyttelse af big data fra eksterne kilder, analytics, CRM systemer med mere. Og metoder til at omsætte denne viden til relevant kundekontakt – og udnytte mulighederne for effektivisering gennem marketing automation.

Modul - Kundefastholdelse - og økonomi

Fastholdelse af kunder og øget krydssalg er den mest effektive veje til mersalg og dermed højere indtjening på bundlinjen. Her spiller kundeoplevelsen i selve købssituationen og den efterfølgende service og opfølgning en vigtig rolle – marketing har en væsentlig rolle i fortsat at holde kunden velinformeret og tilfreds. På dette modul får du eksempler og best practice på, hvordan marketing i B2B virksomheder kan skabe direkte salg gennem løbende kommunikation med alle de personer, der indgår i købsbeslutningen. Du får både inspiration og værktøjer til, hvordan du kan bruge relationsskabende aktiviteter til at skabe fremtidigt mersalg.

Please reload